USIM Press

RM30.00
Kepimpinan Lestari Berdasarkan Maqasid Syariah Author: Muhammad Yusuf Khalid, Mohd Rumaizuddin Ghazali & Dzulkifli Abdul Razak Publisher: USIM Press...
5 item(s)
+

RM35.00
Al-Hakim Al-Naisaburi & Metodologi Penulisan Hadis Al-Mustadrak 'Ala Al-Sahihain Author: Muhammad Mustaqim Mohd Zarif Publisher: USIM Press ISBN:...
3 item(s)
+

RM38.00
Membangun Pemikiran Islam Dalam Menghadapi Cabaran Zaman Author: Mohd Rumaizuddin Ghazali Publisher: USIM Press ISBN : 9789675295591 Year: 2011...
3 item(s)
+

RM28.00
Modul Terapi Taubat Terpimpin Author: Mohd Rushdan Mohd Jailani, Amin Al Haadi Shafie, Muhammad Khairi Mahyuddin Publisher: USIM Press ISBN:...
3 item(s)
+

RM12.00
Pembangunan Insaniah Pelajar Muslim Author: Mohd Radhi Ibrahim Publisher: USIM Press ISBN: 9839470507 Pages: 232 Year: 2010 Weight: Price: RM12...
5 item(s)
+

RM40.00
Marketing : Conventional Approach and Complementary Views From Islamic Perspective Author: Mohammad Tahir Zainuddin Publisher: USIM Press ISBN :...
3 item(s)
+

RM35.00
Pembiayaan & Pembangunan Wakaf Dalam Melestarikan Ekonomi Ummah: Cabaran Dan Prospek Masa Hadapan Author: Mohammad Haji Alias, Fuadah Johari, Asma...
3 item(s)
+

RM40.00
Celebrating 30 Years Of Islamic Banking And Financial Institutions In Malaysia 1983-2013 Author : Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Publisher : USIM Press...
3 item(s)
+

RM25.00
Pengurusan Akidah Dalam Kehidupan Muslim Author: Mohd Radhi Ibrahim Publisher: USIM Press ISBN: 9789670393773 Pages: 143 Year: 2013 Weight:...
3 item(s)
+

RM28.00
Business Accounting Author : Rosnia Masruki, Halizah Md. Arif, Supiah Salleh, Norman Hamdan, Nurazalia Zakaria, Zurina Shafii, Kasumalinda Alwi,...
3 item(s)
+

RM38.00
Managing Philanthrophy For Social Security & Economic Empowerment (Vol. 1, YTI Lecture Series) Author: Mohammed Obaidullah Publisher: USIM Press ISBN...
3 item(s)
+

RM35.00
Peradaban Islam Di Asia Isu Sejarah, Pendidikan Dan Sains Sosial Author: Nurulwahidah Fauzi, Wan Nur Amirah Wan Mohd Sabri Publisher: USIM Press...
2 item(s)
+

RM50.00
Filantrofi Memperkasa Kewangan Sosial Islam Author : Dziauddin Sharif, Rawi Nordin, Noormala Rabu Publisher : USIM Press ISBN : 9789674403492 Year :...
2 item(s)
+

RM28.00
Shari'Ah Issues In Islamic Banking And Finance Author: Amir Shaharuddin Publisher: USIM Press ISBN: 9789674402945 Pages: 142 Year: 2016 Weight:...

RM45.00
Autobiography Of An Azharite American: From The Nile To The Potomac Author: Muhammad Abdul Rauf Publisher: USIM Press ISBN: 9789670393278 Pages:...
5 item(s)
+

RM30.00
Kedudukan dan Amalan Tanah Adat Menurut Perspektif Syariah Author: Abdul Manan Ismail, Zahari Mahad Musa, Ahmad Zaki Salleh, Muhammad Nizam Awang,...
2 item(s)
+

RM15.00
Usim Chancelor Lecture 2017: Critical Success And Failure Factos In The Islamic Financial Industry In The 21st Century: An Insider And Global Perspective...
3 item(s)
+

RM30.00
The Fundamentals Of Islamic Financial Institutions And Markets Author: Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Publisher: USIM Press ISBN: 9789674402471 Pages:...
2 item(s)
+

RM30.00
The Principles And Practices Of Islamic Banking And Takaful In Malaysia Author: Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Publisher: USIM Press ISBN: 9789674400750...
2 item(s)
+

RM28.00
Kaunseling Daripada Perspektif Islam dan Barat Author: Sapora Sipon Publisher: USIM Press ISBN : 9789674402563 Year: 2016 Weight: Pages: 186pp...
2 item(s)
+

RM35.00
Tuan Guru Hj Mohd Yassin Muhammad: Peneraju Kepemimpinan Ulama Pasca Merdeka Author: Mohd Yahya Mohamed Ariffin, Muhammad Khairi Mahyuddin, Sapora...
3 item(s)
+

RM32.00
Homoseksualiti : Teori, Pencegahan & Rawatan Author : Rezki Perdani Sawai, Noorhawaney Yahaya, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin Publisher : USIM Press...
1 item(s)
+

RM28.00
Zayd Bin Thabit R.A: Ilmuan Sahabat Dalam Faraid Author: Zahari Mahad Musa Publisher: USIM Press ISBN: 9789670393032 Pages: Year: 2012 Weight:...
3 item(s)
+

RM24.00
Kajian Syariah & Undang- Undang Siri 1 Author: Irwan Mohd Subri, Md. Yunus Abd Aziz, Abidah Abdul Ghafar, Dina Imam Supaat, Syahirah Abdul Shukor...
2 item(s)
+

RM35.00
Zakat'S Role In Enhancing The Economy Of The Ummah: Challenges And Future Prospects Author: Fuadah Johari, Mohammad Haji Alias, Asma Abdul Rahman,...
3 item(s)
+

RM30.00
Kaunseling Dalam Islam Author : Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Hani Osman Publisher : USIM Press ISBN : 9789675295706...
2 item(s)
+

RM50.00
Dari Sungai Pahang Ke Sungai Nil: Menongkah Arus Meneraju Menara Gading Author: Mohammad Haji Alias. Publisher:USIM Press ISBN: 9789675295973 Pages:...
3 item(s)
+

RM28.00
Stress : Punca, Teori Dan Pengurusan Efektif Author: Sapora Sipon, Khatijah Othman, Othman Abdul Rahman Publisher: USIM Press ISBN : 9789670393681...
1 item(s)
+

RM38.00
Teori Kaunseling dan Psikoterapi Edisi Kelima Author: Sapora Sipon, Ruhaya Hussin Publisher: USIM Press ISBN : 9789674406097 Year: 2019 Weight:...
2 item(s)
+

RM27.00
Islamic Studies in World Institutions of Higher Learning Author: Abdul Samat Musa, Hazleena Baharun, Abd Karim Abdullah Publisher: USIM Press ISBN :...
3 item(s)
+

RM20.00
Islamic Financial Services: History and Practices Author: Mohammad Noorizuddin Nooh, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Publisher: USIM Press ISBN :...
3 item(s)
+

RM30.00
Islamic Commercial Law (Fiqh Muamalat): Theory and Application of Selected Contracts Author: Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Publisher: USIM Press ISBN :...
1 item(s)
+

RM25.00
Islamic Banking and Finance in Malaysia: System, Issues and Challenges Author: Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Publisher: USIM Press ISBN : 9789670393728 Year:...
3 item(s)
+

RM30.00
Introduction To Islamic Institutions In Economics and Finance Author: Dr. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Publisher: USIM Press ISBN : 9789670393261 Year:...
3 item(s)
+

RM40.00
State Of Islamic Finance: A Retrospective Assessment and Looking Forward Author: Zamir Iqbal, Zurina Shafii Publisher: USIM Press ISBN : 9789674401283...
3 item(s)
+

RM45.00
History Of Truth - The Truth About God & Religions (4) Islam-The Divine Miracle Author: Adel Elsaie Publisher: USIM Press ISBN : 978-967-0393-19-3...
3 item(s)
+

RM40.00
History Of Truth - The Truth About God & Religions (3) The Bible Author: Adel Elsaie Publisher: USIM Press ISBN : 978-967-0393-41-4 Year: 2012...
3 item(s)
+

RM35.00
History Of Truth - The Truth About God & Religions (2) Comparative Religion Author: Adel Elsaie Publisher: USIM Press ISBN : 978-967-0393-17-9...
3 item(s)
+

RM35.00
History Of Truth - The Truth About God & Religions (1) In Search Of God Author: Adel Elsaie Publisher: USIM Press ISBN : 978-967-5295-95-9 Year:...
3 item(s)
+

RM26.00
Faraid Pembahagian Pusaka Dalam Islam Author: Zahari Mahad Musa, Mushaddad Hasbullah Publisher: USIM Press ISBN : 978-967-440-122-1 Year: 2015...
2 item(s)
+

RM28.00
Biografi Sarjana Muslim Timur Tengah Abad 19 Dan 20 Author: Mohd Rumaizudin Ghazali Publisher: USIM Press ISBN : 978-967-0393-83-4 Year: 2013...
3 item(s)
+

RM28.00
Anjakan Paradigma Dakwah Dalam Menghadapi Pelampau Agama Author: Syamsul Bahri Andi Galigo Publisher: USIM Press ISBN : 983-2950-33-3 Year: 2005...
3 item(s)
+

RM30.00
Akidah Tauhid Ibn Taymiyyah Author: Amal Fathullah Zarkasyi Publisher: USIM Press ISBN : 978-967-440-088-0 Year: 2014 Weight: Pages: 227 Price...
1 item(s)
+

RM40.00
Ahmad Domocao Alonto (1914-2002) : His Contribution Towards Islamic Thought In The Philippines Author: Mohammad Nashief S. Disomimba, Abdelaziz...
3 item(s)
+

RM30.00
Agama - Agama Di Dunia Author: Mohd Rosmizi Abd Rahman, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Marina Munira Abdul Mutalib, Roslizawati Mohd Ramly Publisher:...
3 item(s)
+

RM30.00
15 Tahun Mengemudi Integrasi Naqli Dan Aqli - Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah USIM Author: dnan Mohamed Yusoff Publisher: USIM Press ISBN :...
3 item(s)
+

RM28.00
Kes-Kes Faraid Khas - Huraian Dan Penyelesaian Author: Zahari Mahad Musa, Jasni Sulong Publisher: USIM Press ISBN : 978-967-440-008-8 Year: 2013...
4 item(s)
+

RM28.00
Hadis-Hadis Palsu Dalam Mustadrak Al-Hakim Author: Muhammad Mustaqim Mohd Zarif Publisher: USIM Press ISBN : 978-967-5295-78-2 Year: 2011 Weight:...
1 item(s)
+

RM28.00
Sumbangan Dan Cabaran Ahli Sunnah Waljama'Ah Di Alam Melayu Author: Muhammad Yusuf Khalid, Syamsul Bahri Andi Galigo, Mohd Muslihuddin Syah Haji...
1 item(s)
+

RM30.00
Yusuf Al-Qaradawi Dan Pengaruhnya Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia Author: Mohd Rumaizuddin Ghazali Publisher: USIM Press ISBN:...
2 item(s)
+

RM35.00
Ketokohan Muhammad Said Ramadan Al-Buti Dalam Bidang Akidah Dan Ketamadunan Author: Mohd Rumaizuddin Ghazali Publisher: USIM Press...
4 item(s)
+

RM20.00
Renungan Seorang Inggeris Muslim (Reflections Of An English Muslim) Author: Ahmed Paul Keeler Publisher: USIM Press ISBN: 978-967-460-324-3...
1 item(s)
+

RM24.00
Sains Islam: Suatu Konsepsi Baharu Terhadap Hubungan Sains Dan Agama Author: Mohamad Nasrin Nasir & Malki Ahmad Nasir Publisher: USIM...
2 item(s)
+

RM48.00
Pembangunan Islam Di Malaysia Dalam Era Mahathir Author: Mohd Rumaizuddin Ghazali Publisher: Penerbit USIM ISBN: 978-967-5295-58-4 Year:...
3 item(s)
+

RM26.00
The Modern Study Of Religion: A Preliminary Survey On Clifford Geertz Author: Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali Publisher: Penerbit USIM...
2 item(s)
+